Zonder visie gaat het niet!

Opnieuw komt er in een vergadering van de Raad van Toezicht een prachtig project uit de hoek van de digitale innovatie langs. Toch ontstaat er een unheimisch gevoel aan de vergadertafel. Wat veroorzaakt dit toch?

Deze vraag is het startpunt van een uitgebreide bespreking over hoe we hier in huis met digitale innovatie omgaan. We zijn blij met de mooie initiatieven die zijn ontstaan in de organisatie. Echt heel anders dan een paar jaar geleden, toen het vooral veel trekken en sleuren was. Stimuleren van initiatieven, enthousiaste zorgmedewerkers faciliteren en in positie brengen, experimenteren met een living lab. Tel uw zegeningen, maar hoe nu verder?

Oorlog niet mee winnen

De conclusie is dat het innovatieklimaat echt is veranderd. Toch gaan we hier de oorlog niet mee winnen. Hoe zorgen we in de komende fase voor weer iets meer lijn in innovatie en aansluiting op ons meerjarenstrategieplan. Wat is de digitale visie, waar willen we staan over een paar jaar en hoe komen we daar?

Het is tijd om weer eens een scherpe herziening te hebben van onze digitale strategie en helderheid te verschaffen welke ambities de organisatie heeft. Weten we samen nu eigenlijk wel wat we over meerdere jaren gaan doen? Is dat hetzelfde als in onze strategische beschouwing een paar jaar terug of hebben we te maken met voortschrijdende inzichten door de veranderingen om ons heen? En zijn de horloges gelijkgezet in termen van ambitieniveaus, planning, investeringen en kosten, om maar wat te noemen. We besluiten dit voor de volgende vergadering te agenderen en benoemen al vast twee hoofdvragen om mee aan de slag te gaan.

Van buiten naar binnen kijken

Hebben we scherp wat de komende 3 à 5 jaar gebeurt in de zorgmarkt? Het uitgangspunt is om van buiten naar binnen te kijken vanuit het perspectief van de cliënt/patiënt. Welke eisen en wensen heeft de cliënt? Hoe houd je de patiënt in regie en kom je tot een goede mix van fysiek/digitaal behandelen in samenwerking met de behandelaars? En is er ook gedacht aan een adequate elektronische gegevensuitwisseling bij de multidisciplinaire en regionale samenwerking in de keten? Op welke wijze kunnen we inzetten op het tackelen van de problemen in de arbeidsmarkt?

Hoe vertaalt zich dit door in digitalisering? Er zijn meerdere kernvragen op dit punt die moeten worden geadresseerd. In

welke mate sluit de ICT aan op de meerjarenstrategie? Is er daadwerkelijk sprake van gezamenlijkheid en communicatie tussen de zorgdisciplines en de ICT-afdeling, of is dit het feestje van alleen ICT? Hoe verhouden onze kosten zich tot vergelijkbare organisaties en hoe zal dit zich ontwikkelen in de toekomst? Welke scenario’s zijn denkbaar om invulling te geven aan de verdere volwassenheid van ICT? En daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Alles moet vervolgens worden vertaald naar een innovatie-portfolio van projecten en programma’s waarbij de onderlinge samenhang en afhankelijkheid helder is.

Zorgprofessionals betrekken

Kortom, er moet nog het nodige huiswerk worden gemaakt als input voor verdere besluitvorming en vaststelling van de digitale innovatie. En eenieder weet dat dit nog maar het grondwerk en het optuigen van de steigers voor de bouw is. Essentieel in dit proces is om de zorgprofessionals te betrekken en hun vaardigheden te ontwikkelen zodat ze daadwerkelijk in de ‘lead’ zijn.

Er is dus nog veel te doen. Maar voor iedereen is inmiddels duidelijk dat succesvol werken aan de digitale innovatie inderdaad staat en valt met het ontwikkelen van een goede visie.