Opleidingen

1970 – 1976Gymnasium B Groningen
1976 – 1977Propedeuse EconometrieGroningen
1977 – 1981Doctoraal BedrijfskundeGroningen
1988 – 1989SIOO Post academische opleiding Utrecht
2006 – 2007Nijenrode/NICE-leergang Bestuurders/ToezichthoudersBreukelen
2010 – 2011Leercyclus De Nieuwe Commissaris Amsterdam
2010 – hedendiverse trainingen en opleidingen voor toezichthoudersDivers
2016 – 2017Data Science Business & Governance (Deel Masters)Tilburg
2018 – 2018Health Innovation School Nijmegen
2023 – 2023Commissarissen-programma ErasmusRotterdam

Daarnaast school ik mij op regelmatige basis als toezichthouder middels diverse cursussen, seminars, bijeenkomsten. Een greep uit meest recente opleidingen:

2023

 •  – Commissarissen programma Erasmus Universiteit Rotterdam (jan – juni)
 •  – NVTZ-congres Zorgakkoorden Agenda 2030 (20 april)
 •  – Health Leadership Academy ( 27 en 28 september)
 •  – intervisiegroep voorzitters RvT/RvC (meerdere bijeenkomsten)
 •  – Branchebijeenkomst ziekenhuizen NVTZ (29 september)
 •  – KPMGBoard programma ‘Good corporate governance’ ( 14 november)

2022

 • KPMG RAAD bijeenkomst voor commissarissen “Duurzame waardecreatie door ESG” (24 januari)
 • Ebbinge Webinar voor de Zorg. “Welke leiderschapslessen kunnen we trekken uit de aanpak van de coronacrisis? (24 maart)
 • KPMG “De commissaris als uitdager van de Digitale Transformatie-agenda” (2 juni)
 • NVTZ drie-daagse  “Leergang voor de voorzitter” (mei/juni)
 • AAG “Tijd voor toekomst; De medewerkers van morgen” (18 mei)
 • Meeting “Strategisch wendbaarheid van organisaties en de rol van de commissaris daarin.” ( 31 mei)
 • Health Leadership Academy 2022 (28 en 29 september)
 • KPMG “Deep dive ESG” (1 november)

2021

 • Hoe de COVID effecten te verantwoorden in jaarrekening en declaraties? (BDO 11 februari)
 • NVTZ meeting NVZ strategie ‘Goede Zorg doen we Samen’ (14 april)
 • The Digital Dutch 2021 Samen versnellen (22 april)
 • CyberSecurity en de rol van de commissaris (KPMG 19 mei)
 • ICT&health congres ‘Bestendigen digitale transformatie in de zorg’ (17 juni)
 • Een kritische blik op consistent gebruik van KPI’s (Grant Thornton 6 juli)
 • Hospital Leadership Academy 2021 (6 en 7 oktober)
 • De commissaris als uitdager van de ESG agenda (KPMG 2 november)

2020

 • Corona virus impacts and update (PWC 20 maart)
 • webinar Borgen financieel continuïteit van zorg (BDO 15 april)
 • Kennissessie Corona Zorg (BDO 21 april)
 • webcast ‘Commissaris, wat betekent deze coronacrisis voor u?’ (PWC 10 april)
 • Webinar beyond Covid-19 | Game changers en perspectief voor zorg en welzijn (Deloitte/NVTZ 8 juli)
 • EQ in de boardroom en social styles (EY 9 juli)
 • KPMG Commissarissen bijeenkomst | Algoritmes. ethische dilemma’s en de rol van de commissaris (KPMG 27 oktober)

2019

 • congres ICT & Health (21 januari Den Haag)
 • Kennissessie AI in the Boardroom (22 januari Deloitte Muiden)
 • Nationaal debat data dilemma’s (28 november TU Eindhoven)

2018

 • congres ICT & Health (26 januari Utrecht)
 • Health Innovation School (eerste helft 2018 in Nijmegen)
 • BDO-seminar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)(20 maart Schiphorst)
 • EY seminar ‘Board dynamics’ (10 april Rotterdam)
 • congres ‘Diagnose Zorgtransformatie’ en beurs Zorg & ICT (17 april Utrecht)
 • PWC Hoe toezicht, bestuur en medezeggenschap elkaar kunnen gijzelen/versterken (5 juni)
 • NVTZ Dynamische oordeelsvorming  (6 juni)
 • World Conference  ICT&health (22 juni)
 • Digivaardig in de zorg (Utrecht 28 juni)
 • NVTZ Toezicht op kwaliteit (6 september)
 • NVTZ Toezien op ketens en netwerken (7 juni)
 • NVZD Symposium ‘Actualiteit besturen in de zorg’ ( 5 juli)

2017

 • BDO seminar inzake nieuwe governancecode (17 januari 2016 in Zwolle)
 • Loyens & Loeff seminar Datalek voor toezichthouders (26 januari Amsterdam)
 • BDO seminar ‘Fusies & overnames voor commissarissen” (13 maart Schiphorst)
 • meerdere vakken masters-opleiding Data Science Business & Governance Tilburg      University
 • BDO seminar ‘Zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen’ (29 juni De Schiphorst)
 • EY seminar ‘Jaarrekening en accountant’ (5 oktober)
 • EY seminar ‘Herstructurering’ (7 november)
 • “Do Boards really matter? Naar de maatschappelijke rol van toezichthouders” (24 november in Utrecht.
 • BDO seminar inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, o.a. gericht op duurzaamheid (21 november Schiphorst)
 • PWC seminar ‘Psychologie in de bestuurskamer’ (9 november in Amsterdam)