Opleidingen

1970 – 1976Gymnasium B Groningen
1976 – 1977Propedeuse EconometrieGroningen
1977 – 1981Doctoraal BedrijfskundeGroningen
1988 – 1989SIOO Post academische opleiding Utrecht
2006 – 2007Nijenrode/NICE-leergang Bestuurders/ToezichthoudersBreukelen
2010 – 2011Leercyclus De Nieuwe Commissaris Amsterdam
2010 – hedendiverse trainingen en opleidingen voor toezichthoudersDivers
2016 – 2017Data Science Business & Governance (Deel Masters)Tilburg
2018 – 2018Health Innovation School Nijmegen

Daarnaast school ik mij op regelmatige basis als toezichthouder middels diverse cursussen, seminars, bijeenkomsten. Een greep uit meest recente opleidingen:

2020

 • Corona virus impacts and update (PWC 20 maart)
 • webinar Borgen financieel continuïteit van zorg (BDO 15 april)
 • Kennissessie Corona Zorg (BDO 21 april)
 • webcast ‘Commissaris, wat betekent deze coronacrisis voor u?’ (PWC 10 april)
 • Webinar beyond Covid-19 | Game changers en perspectief voor zorg en welzijn (Deloitte/NVTZ 8 juli)
 • EQ in de boardroom en social styles (EY 9 juli)
 • KPMG Commissarissen bijeenkomst | Algoritmes. ethische dilemma’s en de rol van de commissaris (KPMG 27 oktober)

2019

 • congres ICT & Health (21 januari Den Haag)
 • Kennissessie AI in the Boardroom (22 januari Deloitte Muiden)
 • Nationaal debat data dilemma’s (28 november TU Eindhoven)

2018

 • congres ICT & Health (26 januari Utrecht)
 • Health Innovation School (eerste helft 2018 in Nijmegen)
 • BDO-seminar Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)(20 maart Schiphorst)
 • EY seminar ‘Board dynamics’ (10 april Rotterdam)
 • congres ‘Diagnose Zorgtransformatie’ en beurs Zorg & ICT (17 april Utrecht)
 • PWC Hoe toezicht, bestuur en medezeggenschap elkaar kunnen gijzelen/versterken (5 juni)
 • NVTZ Dynamische oordeelsvorming  (6 juni)
 • World Conference  ICT&health (22 juni)
 • Digivaardig in de zorg (Utrecht 28 juni)
 • NVTZ Toezicht op kwaliteit (6 september)
 • NVTZ Toezien op ketens en netwerken (7 juni)
 • NVZD Symposium ‘Actualiteit besturen in de zorg’ ( 5 juli)

2017

 • BDO seminar inzake nieuwe governancecode (17 januari 2016 in Zwolle)
 • Loyens & Loeff seminar Datalek voor toezichthouders (26 januari Amsterdam)
 • BDO seminar ‘Fusies & overnames voor commissarissen” (13 maart Schiphorst)
 • meerdere vakken masters-opleiding Data Science Business & Governance Tilburg      University
 • BDO seminar ‘Zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen’ (29 juni De Schiphorst)
 • EY seminar ‘Jaarrekening en accountant’ (5 oktober)
 • EY seminar ‘Herstructurering’ (7 november)
 • “Do Boards really matter? Naar de maatschappelijke rol van toezichthouders” (24 november in Utrecht.
 • BDO seminar inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, o.a. gericht op duurzaamheid (21 november Schiphorst)
 • PWC seminar ‘Psychologie in de bestuurskamer’ (9 november in Amsterdam)