Waar ligt de Raad van Toezicht van wakker?

Natuurlijk is het geen goede zaak om wakker te liggen. Maar wel is het goed om te beseffen waar de zorgen of aandacht van de interne toezichthouders heen gaan in een zorginstelling. Waar toetsen ze het handelen van de directie of de raad van bestuur aan? Immers, dat inzicht biedt een goed aanknopingspunt om te zien hoe ICT daarin kan faciliteren. Sterker nog, het kan een hulpmiddel zijn om de schaarse resources te prioriteren. Geen bijdrage hieraan? Dan ook niet relevant en schrappen van de lijst van onderhanden projecten of wensen!

Wat is dan die top 5 van ‘wakkerliggers’? Ik laat ze kort de revue passeren, en voeg daarbij meteen de link met ICT toe.

  1. Kwaliteit van de zorg

Het is van vitaal belang om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Hier speelt ICT een cruciale rol. Denk aan elektronische patiëntendossiers. Alle relevante gegevens van een patiënt worden opgeslagen, zoals medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en onderzoeksresultaten. Hierdoor hebben zorgverleners toegang tot alle benodigde informatie en kunnen ze snel en effectief handelen. Of telemonitoring, waardoor zorgverleners de gezondheid van patiënten op afstand in de gaten houden en indien nodig tijdig ingrijpen.

Verder onder meer beslissingsondersteunende systemen, die helpen bij het stellen van een diagnose of het kiezen van de juiste behandeling. Door deze systemen te gebruiken, kunnen zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen nemen en kunnen medische fouten worden voorkomen. Of wat dacht u van robotica ter ondersteuning; het gebruik van geavanceerde analyses die trends ontdekken in de gezondheid van patiënten of risicofactoren voor bepaalde ziekten identificeren. Door deze inzichten kunnen zorgverleners proactief handelen en de kwaliteit van de zorg verbeteren.

  1. Personeel

Het behoeft vandaag de dag geen betoog meer dat goed en gemotiveerd personeel absoluut key is. ICT kan op verschillende manieren ondersteunen bij vraagstukken op de arbeidsmarkt. Zo kan het helpen bij het verbeteren van het wervings- en selectieproces en de onboarding. Recruitmentsoftware kan bijvoorbeeld worden gebruikt om cv’s te beoordelen en sollicitatiegesprekken in te plannen. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat de meest geschikte kandidaten worden geselecteerd. ICT kan ook bijdragen aan het verbeteren van de vaardigheden van het personeel door middel van e-learning. Ondersteunen van flexibel werken, zoals via videoconferencing of cloud computing. Dit kan werknemers in staat stellen om op afstand te werken en daarmee een betere balans te vinden tussen werk en privé.

Verder kan ICT worden gebruikt om arbeidsmarktdata te analyseren en voorspellingen te doen over de toekomstige vraag naar bepaalde vaardigheden en functies. En natuurlijk om HR-processen te automatiseren en te verbeteren, zoals het beheer van verlofaanvragen, salarisadministratie en prestatiebeheer. Dit kan de HR-afdeling helpen om zich te concentreren op meer strategische taken en meer tijd te besteden aan het ondersteunen van werknemers.

  1. Financiële stabiliteit

Kostenbesparingen door automatisering van administratieve taken of een efficiëntere inrichting van processen door digitalisering. Gebruik van data-analyse voor verbeterd inzicht in de financiële situatie en hierdoor proactief kunnen sturen. Voorkomen van fraude door geautomatiseerde controles op declaraties en het gebruik van data-analyse om afwijkend gedrag te detecteren. Allemaal manieren waarop de inzet van ICT kan helpen. En tot slot: ICT inzetten voor betere samenwerking tussen zorginstellingen en verschillende partijen in de zorgsector. Door het delen van informatie en gegevens kunnen zorgverleners beter samenwerken en kunnen kosten worden bespaard.

  1. Wet- en regelgeving

Ook kan ICT helpen bij het monitoren van de naleving van weten regelgeving. Zo kan bijvoorbeeld compliance-software helpen bij het bijhouden van de vereisten die van toepassing zijn op de organisatie. Digitale dossiervoering voor vastlegging en beheer van gegevens om te voldoen aan de wet- en regelgeving in de zorgsector. Door middel van e-learning modules en trainingstools kunnen zorgverleners op een interactieve en praktische manier leren over wet- en regelgeving en kunnen ze hun kennis en vaardigheden up-to-date houden.

  1. Toekomstbestendigheid

Denk hierbij vooral aan innovatie, flexibele inzet hulpmiddelen en inrichting systemen, efficiëntieverbeteringen en meer focus op patiëntgerichtheid. En ook hier data-analyse, analyseren van patiëntgegevens en het identificeren van trends en patronen in zorgbehoeften.

Kortom, genoeg aanknopingspunten voor een betere nachtrust.