Volgt u het nog?

Ik neem de agenda voor de komende vergadering van de Raad van Toezicht door. Op deze agenda staan onderwerpen zoals het strategisch beleidsdocument, het vernieuwde ICT-beleid en een omgevingsanalyse als input voor de nog te organiseren stakeholders-bijeenkomst. Wat hebben deze agendapunten met elkaar gemeen?

In ieder geval dat het de toekomst van de organisatie betreft. Maar hoe ziet die toekomst er dan wel uit? Zou de Raad van Bestuur of een van mijn collega’s in de Raad van Toezicht een kristallen bol hebben? Ik in ieder geval niet.

Het lijkt me in zo’n situatie van belang dat we in ieder geval met elkaar zicht proberen te ontwikkelen op de voornaamste ontwikkelingen die op ons afkomen. Hoe schatten we die in qua impact en snelheid. Volgt u het nog?

Laten we een onderscheid maken tussen enerzijds algemene relevante trends in de zorg en anderzijds de technologische ontwikkelingen.

De bestuurssecretaris pakt de flip-over erbij. Het duurt niet lang of er verschijnt al heel ras een lijst van relevante trends in de (zorg)omgeving van onze zorgorganisatie:

 • Exploderende zorgkosten. Door vergrijzing wacht ons de komende 25 jaar een verdubbeling van de zorgkosten. Dat is dus niet houdbaar.
 • Ouderen worden steeds belangrijker als klanten in de zorg en zijn gericht op vitaler langer leven.
 • Doorbrekend inzicht dat preventie beter is dan genezen en besef dat de samenhang met welzijn steeds belangrijker wordt.
 • Zorg op de juiste plek; verschuiven van zorg van derde naar tweede naar eerste en uiteindelijk de patiënt zelf.
 • Doorzettende trend van specialisatie in het zorgaanbod.
 • Omdraaien van denken in ziekte naar positieve gezondheid. (Gedachtegoed van Machteld Hubert)
 • Gevecht om de juiste gekwalificeerde medewerkers. Toenemende schaarste op de arbeidsmarkt vereist alle aandacht.
 • Integraal denken waarbij gestuurd gaat worden op resultaten in de keten voor de patiënt (VBHC).
 • Verbijzondering van één algemene zorgvraag naar verschillende specifieke patiëntgroepen met eigen problemen en behoeften.
 • Toenemende invloed van de patiënt zelf. (Kritische zorgconsument die goed is geïnformeerd en shared decision making vraagt).
 • Andere samenwerkingsvormen in de zorg.

Dan starten we onze inventarisatie van voor ons relevant technologische ontwikkelingen. Ook nu staat er binnen de kortste keren een hele waslijst op de flip-over:

 • Big data, AI en machine learning.
 • Robotica, domotica, VR/AR, drones en smart machines.
 • Alles online met elkaar in verbinding (internet of things).
 • Verdergaande cloud computing en XaaS.
 • Iedere patiënt zijn eigen persoonlijke informatie omgeving (PGO) en alle daaraan gerelateerde informatiebeveiligings- en privacy-vraagstukken.
 • Genetic engineering, biotech, 3-d-printing, cyborgs en personalised medicine.
 • Standaardisatie van informatie teneinde kunnen uitwisselen van informatie over zorgverleners heen.
 • Social media, platforms, communities en co-creatie.
 • Verdergaande miniaturizing en daarmee samenhangend gebruik van mobile devices, wearables, apps en medical devices.

Volgt u het nog steeds? Of zitten in bovenstaande korte opsomming al magische abracadabrische afkortingen of jargon waar u geen idee van heeft waar dit over gaat of hoe dat in vredesnaam een impact zou kunnen hebben op de zorg die uw organisatie verleent….

Dus laat uw Raad van Toezicht eens meenemen in deze droomvlucht van mogelijke technologische ontwikkelingen. Nodig een inleider op dit terrein uit. In uw eigen organisatie zit ongetwijfeld al lang deze kennis. Gebruik die ook hier, bij u in de vergadering. Ga samen op ontdekkingstocht en onderzoek welke ontwikkelingen specifiek voor uw organisatie relevant zijn en hoe de technologische ontwikkelingen daar een rol bij kunnen of zullen spelen. En natuurlijk kunt u zelf deze column gebruiken als opwarmertje of checklist voor deze sessie.

En dan volgt u het allemaal weer. 