Uit die vergaderzaal! Met poten in de modder. Nu!

“Het gaat om je helikopterview.” Er wordt nog serieus bij gekeken ook als iemand dit uitkraamt tijdens de bespreking van de innovatieagenda 2022 in de vergadering van de Raad van Toezicht. Ik denk: zou hij dit nu echt menen? Maar ik val van de ene verbazing in de ander als ik hoor dat er bijval is voor deze opvatting. Een mooi moment om de discussie wat meer op scherp te zetten en er eens een andere visie tegen over te zetten. Een creatieve gedachtewisseling is nooit weg en zeker bij dit onderwerp op zijn plek.

Het is heel belangrijk om niet alleen in de beschutting van de ‘board room’ je als toezichthouder met het onderwerp innovatie of digitalisering bezig te houden. Ook als toezichthouder is het goed om af en toe met je ‘poten in de modder‘ te staan. En schrik hier niet van, je mag je laarzen mee nemen.

Maar hoe doe je dat dan?

Allerlei wegen

Er zijn allerlei wegen die leiden tot een beter beoordelingsvermogen op dit gebied. Een aantal suggesties wil ik hier de revue laten passeren. Zie het als een menukaart op basis waarvan je samen of individueel als toezichthouder(s) je eigen proeverij samenstelt.

· Bezoek eens het ‘living lab’ van de organisatie en ga in ge-sprek met een of meer medewerkers daar. Krijg een inkijkje in waar ze zich mee bezig houden. Welke projecten lopen daar en hoe is het opgezet met welke betrokkenheid vanuit de organisatie en vooral niet te vergeten de cliënten.

· Woon eens een vergadering van de stuurgroep ICT bij.Schuif aan en zie en hoor hoe daar welke onderwerpen op welke wijze bij de kop worden genomen. Hoe worden daar centraal en integraal besluiten genomen, prioriteiten gesteld en voortgang bewaakt. Welke partijen zitten daar aan tafel? Is het vanuit de lijn gestuurd of het feestje van de techneuten?

· Als je zelf geen lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid bent, sluit daar dan eenmaal per jaar aan om te zien hoe of en hoe daar innovatie aan bod komt. Welke rol speelt het op deze agenda en hoe werkt dit uit in de door de patiënten ervaren kwaliteit en veiligheid?

· Maak een koffie-afspraak met de CIO en/of CMIO en leg je oor eens te luisteren bij wat hen bezighoudt. Waar lopen ze tegen aan en waar zijn ze trots op? Hoe werken ze aan hun vernieuwingsagenda?

· Laat je eens meenemen op een patiëntenreis bij het herontwerpen van een zorgproces in de organisatie. Sluit één- of meermaals aan bij een werkgroep en bekijk in de praktijk hoe er wordt gewerkt aan een degelijk herontwerp van het betreffende zorgpad.

· Gebruik het eerstvolgende werkbezoek om ook tijd te vragen hoe op die afdeling wordt omgegaan met innovatie en hoe zij dat op de werkvloer in de praktijk ervaren. Hoor daar het echte verhaal in plaats van alleen de ronkende taal in de beleidsnotitie, businessplan of voortgangsnotitie te lezen.

· Gluur eens bij de buren. Organiseer een bezoek aan eenvergelijkbare organisatie of juist een samenwerkingspartner in de keten. Laat je voorlichten en inspireren door hoe zij met innovatie om gaan. En hoe interessant zou het zijn om dit te combineren met een gesprek met die Raad van Toezicht over hoe zij met dit onderwerp omgaan. Immers: beter goed gejat dan slecht bedacht.

Dit zijn slechts zeven manieren om de luiken van de bestuurskamer open te zetten. Er zijn er natuurlijk veel meer. Agendeer dit in je eerstvolgende Raad van Toezicht-vergadering, ga dan ook echt meteen naar buiten en neem je laarzen mee.