Interoperabiliteit: daar word ik blij van!

Het is weer een mooie volle agenda tijdens de commissie Kwaliteit en Veiligheid in ons ziekenhuis. Waar ik naar had uitgekeken en het onderwerp dat er voor mij uitspringt, is het project ‘Zorgdomein transfer VVT’. Al langere tijd staat het onderwerp interoperabiliteit in de schijnwerpers. En dan meestal het gemis hiervan.

Het project ‘Zorgdomein transfer VVT’ heeft tot doel: de juiste patiënt op de juiste plek op de juiste tijd en vooral ook met de juiste overdracht. Kortom: hoe optimaliseer je het transferproces en daarmee natuurlijk ook de capaciteit in de regio tussen de verschillende aanbieders van zorg. En hoe mooi zou het dan zijn om zaken slechts eenmalig vast te leggen en gegevens te hergebruiken met een eenduidige werkwijze voor meerdere partijen? En natuurlijk tegelijkertijd ook nog de eis van een veilige, tijdige en volledige overdracht. Daarmee was het project qua doelstelling gedefinieerd.

Enkele lessen

Voor ik inzoom op de bereikte resultaten, volgen hier een paar lessen om als toezichthouder rekening mee te houden.

· Om het project te realiseren, was er vanuit het ziekenhuis samengewerkt met alle relevante partijen in de VVT voor langdurige intramurale zorg, wijkverpleging en andere zorgorganisaties. Een essentiële voorwaarde om een degelijk project tot een succes te maken. Alleen in gezamenlijkheid is dit mogelijk.

· Een tweede les was om maximaal gebruik te maken van deal in het EPD vastgelegde dossiers per patiënt. In dit geval dus het kunnen realiseren van een koppeling tussen EPIC en de module Transfer van Zorgdomein. Gebruik wat je al in huis hebt en doe geen dubbel werk! Bovendien is dit naast de bereikte kwaliteit van informatie ook een extra bonus van je eerdere investering in een EPD.

· Een derde les is het maken van gezamenlijke regionalewerkafspraken waarbij verpleegkundigen intensief worden betrokken. Uiteindelijk gaat het naast informatieoverdracht eigenlijk vooral over afstemming van werkprocessen. Betrokkenheid van de verpleegkundigen is dan ook essentieel. Immers: inhoudelijke verpleegkundige integratie en optimalisatie van verpleegkundige processen zoals anamnese vormen de essentie. Het gaat nooit om ICT sec!

Rijtje voordelen

En wat levert dat nu allemaal op, denk je waarschijnlijk al. Nou, een heel rijtje met mooie voordelen. Ik noem er een paar:

· Tijdswinst door inzicht in de regionale capaciteit (‘niet meer dat eindeloos rondbellen of er nog een plekje is’).

· Veilige verzending patiëntgegevens.

· Alle documentatie en communicatie op één plek.

· Efficiënter thuiszorgproces, ook door adequate informatie bij de thuiszorgaanvraag.

· Minder fouten in de informatie door de koppeling van basisgegevens. · Verbeterde regionale samenwerking.

· Meer werkplezier door tijd die vrijkomt te kunnen bestedenaan de patiënt en het echte werk. Minder administratieve ballast. · Efficiëntere en effectievere inzet van de diverse onderdelen van cure en care in de zorg. · Een tevredener patiënt die sneller op de juiste plek landt met de juiste overdracht. En ging het niet om de patiënt?

Dat dit project echt meetbaar zijn vruchten afwerpt, blijkt ook uit het percentage van 85 procent waarbij de transfers vanuit het ziekenhuis naar de VVT nu al op deze wijze plaats vindt. En de verwachting is dat dit nog verder zal oplopen.

Kijk, daar word ik als lid van de Raad van Toezicht met onder andere ICT en innovatie in mijn portefeuille heel erg blij van: met een groot compliment aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.